Käskynhaltijan tehtävä auki • Oletko kiinnostunut oikeusjärjestelmän turvaamisesta, sekä valtiaan henkilösuojauksesta? Hae töihin Aurinkomaan triumviraattiin käskynhaltijan tehtäviin. Tehtävissä edellytetään rautaista otetta, mielenlujuutta, sekä kykyä kouluttaa ja kouluttautua jatkuvassa mustakaartin kehityksessä. Työssä käsitellään valtakunnan salaista dokumentaatiota, kuulustellaan vankeja, sekä metsästetään valtakunnan pettureita, sekä hallinnoidaan valtakunnan vastavakoiluoperaatioita. Käskynhaltijan alaisuudessa toimii koko Mustakaarti ja hän myös valvoo oikeusjärjestelmän toimintaa. Tämä työ lukeutuu yhdeksi vaikeimmista Aurinkomaan tehtävistä.

   

  Hakemuksen teko:

  Hakemukset toimitetaan valtionkonttorille valtiaan postilaatikkoon suosituksineen. Suosituksissa kannattaa huomioida suositusohjeet. Turhat suositukset poltetaan suoraan takassa. Suosituksen antajan täytyy olla reilusti korkeammassa asemassa kuin suosituksen saaja.

  Hakemuksessa kiinnitetään huomiota

  -Vartijataustaan

  -Mustakaartitaustaan

  -Hallinnon taustaan

  -Luotettavuuteen

  -Kurinalaisuus

  -Valmiuden tasoon

  -Alan vaatimuksia vastaaviin taipumuksiin

  -Oikeusjärjestelmän, sekä lakien tuntemukseen

  -Aktiivisuus

  -Hakemuksen pituus ja laatu (Alle 15 sivun hakemukset menevät takkaan)

  -Hakemuksissa kiinnitetään huomiota työn kokonaisvaltaiseen osaamiseen liittyviin asioihin.

   

  Rex vult!

   

  Valtakunnan Strategi


Kirjaudu sisään voidaksesi vastata
 

Looks like your connection to Maailmanlopun keskustelupalsta was lost, please wait while we try to reconnect.