Suositusohjeet työnhakua varten • Valtakunnan työpaikkoihin hakiessa suositusten määrällä ei ole väliä, vaan laadulla. Jos hankit tehtävän hakua varten suosituksia, niissä tulee olla perustelut sille, miksi juuri kyseistä henkilöä suositellaan. Syyn pitää olla objektiivinen fakta eikä puhdas mielipide. Mielipideilmaukset laitetaan suoraan takkaan, (ei hukata kenenkään nahkoja ja aikaa).

  Suositusten esimerkkimalli

  Suositus/Arvio/Arvostelmapaperi

  Suosituksen saaja:

  Suosituksen antaja:

  Suosittelun kirjallinen sisältö: Perusteltu suositusteksti, kokemuspohjainen, työvoimapohjainen, akateeminen.

  Syyt suosituksen antamiselle: Eli mistä syistä ja näkökulmista suositus annetaan

  Suosittelijan allekirjoitus:  Lisäksi allekirjoittaja sinetöi suosituksen. Suositus toimitetaan työhakemuksen yhteydessä, ei jälkikäteen erillisenä.


Kirjaudu sisään voidaksesi vastata
 

Looks like your connection to Maailmanlopun keskustelupalsta was lost, please wait while we try to reconnect.