Kirjastolaitoksen tiedotukset • Aurinkomaan Kirjastolaitos tulee seuraavan muutaman kuukauden aikana kokemaan kirjastonhoitaja aarne210:n johdolla huomattavia rakenteellisia muutoksia. Tarkoituksenamme on uudistaa laitoksen olemassaolevia järjestelmiä Aurinkomaan kirjallisuuden hyvinvoinnin ja kansan yleisen sivistystyön nojalla.

  Tulevien muutoksien laajuuden vuoksi joudumme ikävä kyllä julistamaan, että Aurinkomaan Kirjastolaitoksen palvelut eivät tule olemaan saatavilla tästä hetkestä lähtien tuntemattomaan ajankohtaan saakka. Tulevissa uudistuksissa pyrimme maksimaaliseen tehokkuuteen, jotta kirjastopalvelujen saatavuus saataisiin ennalleen mahdollisimman pikaisesti.

  Tähän ketjuun tullaan tulevaisuudessa tekemään kaikki Kirjastolaitoksen tiedotukset aina uusista teoksista suurempiin muutoksiin.

  Aurinkomaan Kirjastolaitos ei ota kantaa meneillään olevaan konfliktiin. • @Jupit3r_  @aarne210 on ammattimies, eikä anna pikkuisten yksityiskohtien häiritä työntekoa. • @Jupit3r_ Meninhän mäki Piraattilahdelle viemään Fadassin tilausta mut se ei ollu siellä ottamassa sitä vastaan 😓 • Kirjalista on nyt jaettu kolmeen listaan: teoksen nimen, tekijän nimen ja aiheen / lajityypin mukaisiin listoihin. Samalla on kirjojen jako aihepiireihin ja lajityyppeihin uudistettu yhteistyössä Aurinkomaan kirjallisuuden asiantuntijoiden, Raistlin_Majer3 ja Johkusss kanssa. Kiitos heille yhteistyöstä.

  Mikäli sinulla on kirjojen jakoon, kirjalistaan tai yleensäkin kirjoihin ja kirjastolaitokseen liittyviä kysymyksiä, ehdotuksia, vaatimuksia tai muuta sellaista, otathan yhteyttä yksityisesti kirjastonhoitajaan. • Seuraavalle henkilölle on myönnetty porttikielto Aurinkomaan Kirjastolaitoksen kirjastoihin ja muihin palveluihin toistaiseksi:

  Juhnu542

  Syy: Merkittävän yleisen haitan aiheuttaminen kirjastotoimintaa kohtaan. • Kirjastolaitoksella on aina ollut erinäisiä vakituisia käytänteitä kirjoihin ja niiden käsittelyyn liittyen. Niistä ei kuitenkaan ole koskaan kerrottu julkisesti. Alle olen kerännyt luettelon Kirjastolaitoksen ja kirjoittajan oikeuksista teokseen liittyen.

  MEILLÄ on oikeus:

  • Luoda teoksestasi kohtuullinen määrä kopioita eri kirjastoissa näytettäviksi
  • Laittaa teoksesi esille mihin tahansa Aurinkomaan kirjastoista
  • Poistaa äärimmäisissä tapauksissa sopimattomat teokset kokoelmasta ylemmän tahon käskystä

  MEILLÄ ei ole oikeutta:

  • Myydä teostasi tai mitenkään muuten pyrkiä hyötymään siitä kaupallisesti
  • Käyttää teostasi tai osaa teoksestasi mainitsematta lähdetietoja

  SINULLA on oikeus:

  • Saada teoksestasi ostettaessa sovittava kertaluontoinen rahallinen korvaus
  • Myydä teostasi esimerkiksi yliopistolla tai kirjakaupassa, kunhan se sopii myös kyseiselle taholle
  • Käyttää teostasi kirjakilpailuissa ja muissa vastaavissa tapahtumissa, kunhan se sopii myös järjestäjälle

  SINULLA ei ole oikeutta:

  • Vaatia teostasi poistettavaksi kirjastosta
  • Vaatia teoksestasi muita maksuja kuin mihin tämä viesti sinut oikeuttaa

  Yllä olevaa listaa tullaan tarvittaessa päivittämään ja siihen tullaan lisäämään uusia tietoja. Mikäli olet epävarma jostain kirjojen käsittelyyn liittyvästä asiasta tai huomaat listassa jonkin puutteen, ota yhteyttä kirjastonhoitajaan.

  Kirjastolaitos on sopinut joidenkin yritysten, oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa yllä mainituista käytänteistä poikkeavasta toiminnasta. Tällaisesta toiminnasta sovitaan vain äärimmäisen luotettavien tahojen kanssa ja vain silloin, kun teoksen / teosten erinomainen laatu voidaan taata. Edellä mainitut tiedot ovat aina toissijaisessa asemassa erikseen solmittujen sopimusten kanssa.

  Ystävällisin terveisin,

  KirjastonhoitajaLooks like your connection to Maailmanlopun keskustelupalsta was lost, please wait while we try to reconnect.