Virtainmaan työpaikat


 • Ylläpitäjä

  Virtainmaa palkkaa muutamia työntekijöitä. Valitut tulevat olemaan Virtainmaan vakituisia asukkaita ja täten mikään työpaikoista ei sovi sivutöiksi muiden läänien asukkaille. Työntekijät tulevat työskentelemään läänin alaisuudessa sen määrämillä ehdoilla ja palkoilla, ei itsenäisenä yrittäjänä, joten et tarvitse alkupääomaa ollenkaan. Jokaiselle työntekijälle lääni tarjoaa asumuksen, työtilat ja kauppa-arkut. Et myöskään tarvitse hinnoittelukokemusta, tuotteet ovat valmiiksi hinnoiteltu ja sinun tulee vain pitää kaupastasi huolta. Työpaikkansa voi säilyttää pitämällä huolen omasta bisneksestään. Tämä tarkoittaa, että kauppa-arkuissa tulee olla myytävää sellaisissa ammateissa, joissa kauppa-arkut ovat osa työntekoa.

  Palkkaus on suunniteltu erilaiseksi sen takia, että läänissä ei vielä tällä hetkellä ole vakituista asukaskuntaa. Tällainen palkkaussysteemi takaa sen, että jokainen työntekijä saa tuloa, vaikka ihmismäärä ei olisi suuri. Lisäksi prosentuaalinen palkanmaksu tuotteista takaa tuloja myös tällä hetkellä vielä köyhälle läänille. Palkkausta, yrittäjyyttä, sivutöitä ym tilanne tarkastetaan uudelleen siinä vaiheessa, kun lääni vaurastuu ja mielenkiinto sitä kohtaan kasvaa.

  Kamariherra

  Kamariherran tehtävät ovat monipuolisia, aikaavieviä ja ehdotonta luotettavuutta vaativia. Virtainmaa etsii läänin kasvaessa kamariherraa lääninherran avuksi.

  Hakijalta vaaditaan:

  - Pitkä ja maineikas ura Aurinkomaan erilaisissa työtehtävissä

  - Puhdas rikosrekisteri

  - Aktiivisuutta

  - Luotettavuutta

  - Järjestelmällisyyttä

  - Valmius toimia työssa ainakin seuraavat 3kk

  - Ystävyyttä ja halua auttaa kaikkia ihmisiä säätyyn ja arvoon katsomatta

  Työ tarjoaa:

  - Haasteita

  - Monipuolisen työnkuvan

  - Palkka 50r/viikko + luontaisedut (Palkkaa voidaan nostaa ansioituneelle ja pitkään työssä pysyvälle kamariherralle)

  - Mukavan pomon ;)

  Hakuaikaa
  on 31.7 asti, mutta palkkaus suoritetaan heti sopivan henkilön
  löydyttyä. Hakemukset suosituksineen voi toimittaa pelin sisällä minun
  henkilökohtaiseen tai läänin postilaatikkoon. Kyse on yhdestä läänin
  haastavimmista tehtävistä, joten jos et tiedä, mitä hakemukseen tulee
  kirjoittaa, suosittelen hankkimaan töitä ensin jostain muualta
  saadaksesi kokemusta  Maanviljelijä

  Maanviljelijä saa hoidettavakseen kaikki Suuraron isot pellot ja eläimet. Maanviljelijän tehtäviin voi kuulua satunnaisesti myös jauhojen mylläämistä ja myöhemmässä vaiheessa ainakin Virtainmaan ja Roihun kaupan täyttämistä. Palkkaus 10r/viikko + maksu kerätyistä tuotteista. (Tässä työssä viikkopalkka on pienempi, kuin muissa töissä. Tämä siksi, että työ ei ole riippuvainen muiden ostoista, ainoastaan maanviljelijän omasta aktiivisuudesta, jonka ansiosta palkka voi nousta suureksikin.) Palkkaus katsotaan siinä vaiheessa uudestaan, kun Villalan tila avaa kauppoja.

  Leipuri  Leipuri huolehtii Virtainmaalaisten ruokkimisesta. Leipurilla on käytössään oma kauppa ja työtilat. Palkkaus 20r/viikko + kauppa-arkkujen tuotosta 10%.

  Seppä

  Tulevalta sepältä vaaditaan takomistaitoa. Sepän on myös oltava valmis hakemaan materiaaleja Kuurasta tarvittaessa. Sepällä on omat työtilat ja kauppa. Palkkaus 20r/viikko + kauppa-arkkujen tuotosta 10%

  Majatalonpitäjä

  Majatalonpitäjä on aktiivinen läänin työntekijä, joka vuokraa huoneita, järjestää huonepalvelun, huolehtii majatalolla järjestettävistä tapahtumista, vastaa majatalon alkoholinmyynnistä ja ravintolasta, hakee tarvittaessa juomia muiden läänien panimomestareilta. Majatalonpitäjän palkka riippuu paljolti henkilön aktiivisuudesta ja markkinoinnista, koska suurin palkka tulee huoneiden vuokraamisesta. (Jos majatalonpitäjä ei ole paikalla, huoneita ei luonnollisesti vuokrata.) Palkkaus 20r/viikko + huoneiden tuotto + kauppa-arkkujen tuotosta 10%.

  Puunhakkaaja

  Puunhakkaaja hakkaa puuta ja myy niitä läänin ostoarkkuun. Puunhakkaaja saa ottaa vastaan tilauksia myös muualta. Lääni tarjoaa aloittavalle puunhakkaajalle väliaikaisen asunnon ja yhden kirveen aloittamista varten.

  Kalastaja

  Kalastaja kalastaa läänille kalaa ja myy niitä ostoarkkuun. Kalastaja saa ottaa vastaan tilauksia myös muualta. Lääni tarjoaa aloittavalle kalastajalle väliaikaisen asunnon ja onget.

  Posteljooni

  Posteljooni kuljettaa kirjeitä ja muita toimituksia koko Aurinkomaan alueelle. Valtio maksaa posteljoonin palkan. Tähkävirrassa sijaitsee posteljoonin toimisto ja halutessaan posteljooni saa myös työsuhdeasunnon Virtainmaalta.

  Tilanhoitaja

  Suuraroon etsitään tilanhoitajaa. Tilanhoitajan tehtäviin kuuluu koko tilan hoitaminen kylänvanhimman avustuksella renkien ohjaamisesta normaaleihin peltotöihin. Tilanhoitajan kanssa palkka sovitaan joko tulospainotteiseksi tai kiinteäksi summaksi. Vaatii ehdotonta aktiivisuutta ja luotettavuutta. Hakemukset lääninherran tai läänin postilaatikkoon.

  Rakennusvalvoja

  Lääni tarvitsee joihinkin projekteihinsa rakentajaa. Suunnittelutaitoa ei tarvitse, mutta mallista kopioiminen on tärkeää. Kiinnostuneet voivat tulla aluksi juttelemaan minulle, koska tästä hakemukset laitetaan suoraan maaherralle.

  Panimomestari

  Panimomestari hoitaa omaa pientä panimoa Tähkävirrassa. Palkatun panimomestarin tulee osata valmistaa itsenäisesti juomia. Työhön ei tarvitse alkupääomaa. Palkkaus 20r/viikko edellyttäen, että panimo on toiminnassa. Palkkaus on kiinteä siksi, että panimo on pieni ja läänin majatalo ostaa jokaisen sieltä valmistuvan juoman. Pienen panimon panimomestarin työ sopii myös sivutyöksi.

  Kaikissa ammateissa palkanmaksupäivä on viikon jokainen lauantai. Viikkopalkka edellyttää kaupan hyvin hoitamista, sitä ei voi siis nostaa tekemättä mitään.

  Työhön palkataan aidosti kiinnostunut ja sitoutuva henkilö.
  Hakemukset voi toimittaa pelinsisäisesti postilaatikkooni, joka
  sijaitsee Mutkahovin pihalla. Paikat täytetään heti sopivan henkilön
  löydyttyä, eikä niissä ole varsinaista hakuaikaa. Mikäli hakemuksen
  laittamisen jälkeen et saa kutsua haastatteluun, et ole tullut
  valituksi. Älä siis häiritse minua erillisillä kyselyillä.

  Kaikki kysymykset työpaikoista ym höpinä pelin sisällä, ei sotketa tätä ketjua.


 • Ylläpitäjä

  Maanviljelijä löytynyt.


 • Ylläpitäjä

  Hei kaikki irtolaiset!

  Haluatko työskennellä mukavassa pienessä työyhteisössä ja hankkia urallesi nostetta yhdessä Aurinkomaan tärkeimmistä ammateista?

  Tule nyt Virtainmaalle rengiksi! Rengeistä on kiinni koko Aurinkomaan ruokatuotanto ja he ovat täten tärkeässä asemassa Aurinkomaan yhteiskunnassa.

  Villalan tila tarjoaa rengeille asunnon, ruuan ja työkalut, sekä opastusta kaikkeen, mitä ikinä sinun tulee tietää Aurinkomaassa. Tarjoamme myös opastusta työhakemuksen tekoon siinä vaiheessa, kun se tulee sinulle ajankohtaiseksi.

  Rengin palkka määräytyy pelloilta kerättyjen raaka-aineiden mukaan. Luottamuksen kasvaessa mahdollisuus myös vaativampiin tehtäviin.

  Jos haluat Virtainmaalle, lähde Roihusta pankin luota oikealle kirjaston ohi ja jatka suoraa tietä matkaasi kohti Virtainmaata. Otan sinut avosylin vastaan!

  Lääninherra, Tristisi


 • Ylläpitäjä

  Leipuri valittu.


 • Ylläpitäjä

  Seppä löytynyt, leipuri vaihtunut.


 • Ylläpitäjä

  Päivitetty. Haussa leipuri, seppä, majatalonpitäjä, puunhakkaaja ja kalastaja. Rengiksi pääsee aina ilman hakemusta!


 • Ylläpitäjä

  Virtainmaa palkkaa ainakin yhden luotettavan

  Kamariherran

  Kamariherran tehtävät ovat monipuolisia, aikaavieviä ja ehdotonta luotettavuutta vaativia. Virtainmaa etsii läänin kasvaessa kamariherraa lääninherran avuksi.

  Hakijalta vaaditaan:

  - Pitkä ja maineikas ura Aurinkomaan erilaisissa työtehtävissä

  - Puhdas rikosrekisteri

  - Aktiivisuutta

  - Luotettavuutta

  - Järjestelmällisyyttä

  - Valmius toimia työssa ainakin seuraavat 3kk

  - Ystävyyttä ja halua auttaa kaikkia ihmisiä säätyyn ja arvoon katsomatta

  Työ tarjoaa:

  - Haasteita

  - Monipuolisen työnkuvan

  - Palkka 50r/viikko + luontaisedut (Palkkaa voidaan nostaa ansioituneelle ja pitkään työssä pysyvälle kamariherralle)

  - Mukavan pomon ;)

  Hakuaikaa on 31.7 asti, mutta palkkaus suoritetaan heti sopivan henkilön löydyttyä. Hakemukset suosituksineen voi toimittaa pelin sisällä minun henkilökohtaiseen tai läänin postilaatikkoon. Kyse on yhdestä läänin haastavimmista tehtävistä, joten jos et tiedä, mitä hakemukseen tulee kirjoittaa, suosittelen hankkimaan töitä ensin jostain muualta saadaksesi kokemusta.


 • Ylläpitäjä

  Urakkatyö

  Muurin ulkopuolen koristelu. Muurissa malli valmiina. 30r/osio. Materiaalit lääniltä. Lisätietoja saa minulta pelin sisällä.


 • Ylläpitäjä

  Päivitetty. Tilanhoitaja, rakennusvalvojan, posteljoonin ja panimomestarin paikat auki edellisten lisäksi.


 • Ylläpitäjä

  Päivitetty. Kamariherra, tilanhoitaja ja panimomestari löytynyt. Maanviljelijän paikka avautunut.


 • Ylläpitäjä

  Räätäli

  Räätäli on yksityisyrittäjä, jolle on rakennettu Tähkän keskustaan liiketila ja pieni asunto yhdelle parhaista kauppapaikoista. Räätäli maksaa läänille liiketilan käytöstä vuokraa 10r/kk. Koska liiketila sisältää asunnon, tulee yrittäjän maksaa kuukausittain myös normaali valtion määräämä kiinteistövero 15r/kk. Mikäli räätäli hoitaa liikettään huonosti, lääni etsii tilalle uuden yrittäjän. Hakemusta ei tarvitse, voit ilmaista kiinnostuksesi pelin sisällä lääninherralle tai kamariherralle, niin hoidetaan sopimus kuntoon.


 • Ylläpitäjä

  Kaivosjohtaja

  Etsitään kaivosjohtajaa Murskeperän entiselle kivilouhokselle. Louhoksen vierestä löytyy mahtavat vuoristot raudan kaivamiseen ja kaivamista ei enää rajoiteta.

  Tulevalla kaivosjohtajalla tulee olla:

  - Johtamiskykyä

  - Kärsivällisyyttä

  - Kyky omaksua valmiiksi suunniteltu rakennustyyli (helppo) ja tätä myötä laajentaa kaivoksella sijaitsevaa kylää

  - Halua toimia täysin Virtainmaan läänin alaisuudessa.

  - Aktiivisuutta

  - Puhdasta rikosrekisteriä

  - Kyky ja halu toimia irtolaisten ja uusien pelaajien kanssa

  Tulevalta kaivosjohtajalta vaaditaan kokemusta Aurinkomaasta ja odotetaan, että tulevassa työssä ollaan vähintään 3kk ajan. Virtainmaalla ei ennen ole ollut kaivosta, joka on työllistänyt ulkopuolista porukkaa, joten mahdollisuudet oman kylän kasvattamiseen ovat suuret, jos luonne on oikea. Tällä turvataan koko Virtainmaan läänin ja sitä kautta valtakunnan malmien saanti.

  Kaivosjohtaja tulee saamaan palkkaa työstään sen mukaan paljonko malmeja kaivos tuottaa.

  Virtainmaan lääni omistaa kaivoksen ja tulee hoitamaan kaivosta kaivosjohtajan kanssa. Myöskin ilman, jos sellaista ei ole.

  Kaivosjohtaja toimii läänin työntekijänä, hän ei omista kaivosta tai sen maita. Sen takia lääni kustantaa kaikki rakennusmateriaalit, mitä kaivoskylässä tarvitaan.

  Lisätietoja pelin sisällä lääninherralta. Hakemukset suosituksineen läänin postilaatikkoon ja sinuun otetaan yhteyttä mikäli olet kiinnostava. • Päivitys

  Täytetty: Räätäli, majatalonpitäjä, leipuri

  Haetaan ja palkataan: Seppä, kaivosjohtaja

  Haetaan, muttei palkata vielä: Rakennusvalvoja, posteljooni

  Ylempää ja wikistä pystyy löytämään kuvaukset ammateista. Työhakemukset voi jättää läänin postilaatikkoon, jonka pystyt löytämään Tähkävirran keskustasta, kaupungintalon seinästä. Kaupungintalo on heti ilmoitustaulun takana.

  Jos haluat rengiksi, puunhakkaajaksi tai kalastajaksi Virtainmaalle, et tarvitse työhakemusta. Ota vain yhteyttä minuun. 


Kirjaudu sisään voidaksesi vastata
 

Looks like your connection to Maailmanlopun keskustelupalsta was lost, please wait while we try to reconnect.