Oikeuslaitoksen tiedotukset ja lakiuudistukset • Tein uuden ketjun aiheelle nyt oikeuskanslerin vaihduttua. Lisätietoa muutoksista minulta.

  Päivitän tänne kaikki lakimuutokset sekä tiedotukset sitä mukaan kun niitä tulee.

  Ketjun siistiyden vuoksi tarkemmat kysymykset tiedotuksista / lakiuudistuksista pelin sisällä! • Maanpetturin auttaminen

  Rikos

  Avunannoksi lasketaan esimerkiksi:maanpetturin seurassa oleskelu sekä kaikenlainen avunantaminen. Kuten Kirottujen ja Lainsuojattomien avunauttamisessa, kaikki muu paitsi puhuminen heille lasketaan rikokseksi.

  Rangaistus: Sama kuin maanpetturille, julkinen teloitus tuomittuna 1-3kk kadotukseen, kaikki kiinteistöt, yritykset ja muu omaisuus takavarikoidaan valtiolle.

  Maanpettureiden auttamisesta nykyään uusi laki, lain hyväksynyt Valtias Gremos 16.2.2018. • Tämä viesti poistettiin!

 • Bannattu

  Tämä viesti poistettiin!


 • Tämä viesti poistettiin!

 • Bannattu

  Tämä viesti poistettiin!


 • Tämä viesti poistettiin!


 • Huomio! Roihun vartiostolle haetaan uudistuksen myötä uutta Päävartijaa! Hakemukset pelinsisäisesti Oikeuskanslerin postilaatikkoon.

  Päävartijan virka on nyt uudistuksen myötä taas voimassa, ja jokaiseen lääniin tarvitaan yksi hallinnoiva Päävartija. Päävartijan ammattiin kuuluu mm.

  - Raporttien ja tutkintojen tekemistä

  - Alaisten opastusta ja neuvontaa

  - Delegointia

  Päävartijaksi pääsyyn tarvitset monia eri taitoja. Alla muutama tärkeä kriteeri valintaan:

  - Entistä historiaa Vartijana

  - Hyvä kielen osaaminen ja raporttien tekeminen

  - Maalaisjärki

  - Aktiivisuutta


  Mainitsen vielä loppuun, Päävartijaksi saa hakea nykyisetkin vartijat. Päävartijaksi pääsyyn edellytetään nuhteetonta historiaa, joten rikosrekisteriä sinulla ei saa olla.
  E: Haku suljetaan 4.3.2018

  E2: Haku avattu taas! Hakemukset pelissä! • Huomio! Roihun sekä Kuuran vartiosto hakee nyt lisää vartijoita! 

  Kumpaankin lääniin etsitään kahta (2) uutta vartijaa tehtäviin.

  Vartijoilta edellytetään:

  - Luotettavuutta

  - Hyvää kielitaitoa ja raportintekokykyä

  - Hyvää lakitietämystä

  - Yleistä tietotaitoa ja ongelmanratkaisukykyä

  - Nuhteetonta historiaa

  Hakemukset voi tehdä suoraan läänien päävartijoille (Kuura: PolarDynasty sekä Roihu: Teonardo3) Hakemukset voi jättää myös Oikeuskanslerille.

  Vartijan ammattiin ei haeta juuri tulleita uusia pelaajia, vaan edellytämme edes pientä pelihistoriaa. Lisätietoa vartijan ammatista wikistä. • Yritysuudistus

  Jotta turvataan kansallinen hyvinvointi ja turvallisuus, yksityisien / julkishallinnollisten yrityksien ja toimijoiden tulee myydä materiaaleja ja resursseja Valtiolle kohtuullisissa määrin.

  Rangaistus: Pyydettyjen tuotteiden pakkolunastus tai 100r sakkoa

  Uudistuksen hyväksynyt Valtias Gremos • Huomio!

  Vankilanjohtajan paikka on nyt avoinna edellisen lähtemisen takia. Vankilanjohtaja huolehtii Konnanhovista sekä sen vangeista. Vankilanjohtajan palkka on 75r viikossa, 50r ilman vankeja. Vankilanjohtajan työhön on lähes samat vaatimukset kuin Päävartijan työhön. Lisää tietoa Oikeuskanslerilta pelinsisäisesti. • Rikoksen suunnittelu

  Rikos

  Rikoksen kaikenlainen suunnittelu, rikosvälineiden hankinta tai minkäänlainen rikoksen tekoon liittyvä suunnittelutoiminta on kielletty. Myös rikosaikeista kertominen muille pelaajille on rikos. Muiden pelaajien yllyttäminen rikokseen, ks. Rikokseen yllyttäminen.

  Rangaistus: 50-75% suunnitellun rikoksen rangaistuksesta

  Lain hyväksynyt Valtias Gremos • Aatelisuuslaki

  -Erityisoikeuksien lisäksi aatelistolla on myös velvoitteita.

   

  Aatelisilla on oikeus omistaa musketteja ilman aselupaa. Tästä syystä heillä on myös velvoite tarvittaessa suojella Hallitsijoita hengellään.

  Aateliset voivat ostaa hyödykkeitä suoraan tuottajilta, mutta heidän on hankittava samoja tuotteita myös suoramyyjiltä, mikäli markkinoilla näitä tuotteita on. Hyödykkeiden osto tuottajilta tulee ainoastaan omaan käyttöön, ei jälleenmyyntiin. Jos jälleenmyyntiin syyllistyy tuottajilta erityisoikeudella ostetuilla tuotteilla, ne menetetään kaikki valtakunnalle. Tämän lisäksi velvoitteen rikkomus katsotaan kunniattomaksi aateliselle.

  Jos aatelisena tekee toistuvia rikoksia ja valtakunnallista haittaa, aateluuden menettää. Päätöksen tekee valtakunnan hallitsija oikeuskanslerin pyynnöstä.

  Aateliset ovat oikeudessa aina aateliston lehterillä, missä tahansa muussa roolissa kuin syytettynä ollessaan. Syytettynä ollessaan aatelinen joutuu normaalikäytännön mukaan seisomaan syytetyn aitiossa.

  Aatelisilla on oikeus hakea läänin vasalleiksi omistaessaan maa-alueita läänissä. Tämä vasallius tehdään aina Hallitsijoiden nimelle, joka velvoittaa aatelisen huolehtimaan maa-alueen asioista läänin kanssa sovitulla tavalla. Alueen omistuksesta tehdään aina kattava ja sitova kirjallinen sopimus.

  Jos rikoksesta syytetty ja rikoksen uhri ovat samaa mieltä ettei rikos tarvitse oikeusjuttua, voidaan se hoitaa paikallisesti roviopolttamisella. Tällöin rikokseen syyllistynyt poltetaan roviolla lääninherran toimesta yleisessä tapahtumassa. Rikolliselle ei tällöin jää merkintää teosta rikosrekisteriin, mutta tapahtumalle pitää olla sekä syytetyn että uhrin suostumus.

  Lakiuudistuksen hyväksynyt Valtias Gremos (pahoittelen myöhäistä ilmoitusta, kiireitä) • Oikeuslaitos palkkaa jälleen lisää ihmisiä! Paikkoja vapaana on:

  - Vartija (Roihuun 2, Kuuraan 1)

  - Päävartija (Kuura, Roihu)

  - Vankilanjohtaja

  Jos kiinnostuit ja haluaisit aloittaa uran Oikeuslaitoksella, laita pelinsisäisesti viestiä!

  E: Koska joku niitä varmaan kysyy, tässä on palkat. (aika mehevät perusduunarille, eikös)

  Päävartija ja vartija

  Päävartija peruspalkka: 60r (Kuura), 75r (Roihu + muut läänit)

  Vartija peruspalkka: 30r

  +

  Oikeudenkäynnin vartiointi - 20r

  Valmis tutkinta - 0-30r pituuden ja laadun mukaan

  Valvominen & Henkivartiointi - 20-30r

  Partiointi - 10r bonus jos yli 3h / viikossa

  Pidätykset - 5-20r

  Kuulustelut 5-20r • Kasino- ja uhkapelauslaki

  Kasinon voi perustaa kuka vain yksityshenkilö hakemalla kirjallista lupaa Voudilta. Lupa haetaan kun yritys on perustettu ja muut asiakirjat ovat kunnossa. Kasinolupa maksaa 40r / kuukaudessa.

  Kasinoiden verotus eroaa normaalista yritysverosta siten, että kasinoilla vero maksetaan koko kuukauden uhkapeleistä saaduista yhteistuotoista. Uhkapelien tuotoista pitää olla verojen mukana kirjanpito samalla tavalla kuten kaikesta käsikaupasta.

  Tämän lisäksi maksetaan normaali vero mm. alkoholinmyynnistä jne. Yksityishenkilöillä on kuitenkin oikeus pelata uhkapelejä verottomasti 500r asti. Jos voittosumma viikossa kasvaa suuremmaksi kuin 500r, tulee voitosta ilmoittaa Voudille ja maksaa voitosta 40% vero. Myöskään satunnaisia pelaajien välisiä uhkapelitapahtumia tai pelejä ei voida laskea järjestäytyneeksi. Kaikesta kasinotoiminnasta on lain mukaan kirjoitettava kirjanpitoon verojen laskemiseksi.

  Laittomat kasinot ja uhkapelit: Kaikesta järjestäytyneestä luvattomasta uhkapelin pitämisestä kaikki tuotto takavarikoidaan valtiolle, sekä voidaan tuomita sakko- ja vankeusrangaistuksiin.

  Lain hyväksynyt Jaarli Termesh • Jääviyyslaki

  Jäävinä olona tarkoitetaan sitä, kun pelaaja on ollut itse osallisena tapahtumassa, eikä täten voi oikeudessa osallistua oman oikeusasiansa käsittelyyn kuin puolueettomasti. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että jos tuomarina toimivaa henkilöä kohtaan tehdään rikos, hän ei voi pitää oikeudenkäyntiä. Laki pätee myös vartijoihin sekä muihin lainvalvojiin. Jos olet jäävi oikeudenkäynnissä, asiaasi voidaan käsitellä vain puolueettomalta kannalta, etkä saa vaikuttaa mitenkään oikeudenkäynnin lopputulokseen oman hallinnollisen voimasi tms. avulla.

  Lain hyväksynyt Jaarli Termesh • Oikeuden estäminen

  Rikos

  Oikeuden estämisellä tarkoitetaan kaikenlaista Vartioston tai Mustakaartin toiminnan estämistä. Kaikenlainen Mustakaartin tai Vartioston tutkimusten häiriköinti tai niihin puuttuminen voidaan lukea oikeuden estämiseksi. Pidätyksen vastustaminen, ks. "pidätyksen vastustaminen".

  Oikeuden estäminen: 50-250r sakkoa sekä 5-20 päivää vankeutta

  Lain hyväksynyt Jaarli Termesh • Tämä viesti poistettiin!

 • Huonomaineinen henkilö Bannattu

  Aivan mainiota toimintaa! Kentaikin on nyt pois pelistä joka oli epäroolipelimäinen, metapelaaja ja entinen/mahdollinen hacker. • @NalleKalija sanoi:

  Aivan mainiota toimintaa! Kentaikin on nyt pois pelistä joka oli epäroolipelimäinen, metapelaaja ja entinen/mahdollinen hacker.

   Sanoo MCNalleKalija, joka bannitaan jokatoinen viikko.


Kirjaudu sisään voidaksesi vastata
 

Looks like your connection to Maailmanlopun keskustelupalsta was lost, please wait while we try to reconnect.