Ruumiinavaus • "Ruumiinavaus eli autopsia on yleensä kuolinsyyn selvittämiseksi tehtävä kuolleen henkilön ruumiintutkimus. Obduktiot voidaan luokitella lääketieteelliseen ja
  oikeuslääketieteelliseen obduktioon. Lääketieteellisessä obduktiossa
  tiedetään kuoleman aiheutuneen sairaudesta, mutta sairauden laatu on
  epävarma tai epäselvä. Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus suoritetaan
  poliisin pyynnöstä, kun epäillään kuolemanluokan olevan tapaturma tai
  kuolemaan liittyvän rikos. Vaikka ulkoiset vammat näyttäisivät olevan kuolinsyy, saattaa niihin johtaneen onnettomuuden taustalta löytyä muita syitä kuten huumaavat aineet tai myrkytys."
  Lähde: Wikipedia.com

  Kun oikeaklikkaa ruumista (on nyt luuranko, voitaisiin tehdä ruumiin tekstuuri), tulee tämäntapainen viesti "Oikeilla välineillä voisi saada selville, kuka tässä on ollut tms." Ruumiinavaukseen tarvittaisiin siis välineet, ja ruumiinavauksesta selviäisi mihin sairauteen on kuollut (esim. rutto), mikä onnettomuus mahdollisesti tapahtui (esim. tippuminen) tai mitä väkivallanlähdettä oli käytetty (esim. musketti, tai suurmiekka). 

  Ajan kuluessa ruumiin tutkiminen vaikeutuisi. Lopulta ruumista olisi jäljellä enään luut (kenites nykyinen luuranko), ja tutkiminen olisi tällöin mahdotonta.

  Ulkoisesti ruumista tutkimalla (ilman välineitä) voisi tulla viestejä tapaukseen liittyen, kuten "Huomaat ruumiissa <kymmeniä> tylpän esineen iskuja." Tai "Näet, kuinka verta on valunut musketinkuulankokoisesta reiästä." Tai: "Ruumiin iholla on mustia paiseita." 

  Välineelliseen ruumiinavaukseen tarvittaisiin aina oikeuslaitoksen lupa ja ruumiinavausvälineet. Myöskään ruumiita ei voisi vain rikkoa yhtä helposti kuin nyt voi. Ruumiinavauksessa selviäisi yksityiskohtaisempaa tietoa: "Löydät avatessasi ruumista kaksi musketinkuulaa." Tai: "Henkilön limakalvot vaikuttavat kuivilta, ja kudokset ovat menettäneet kimmoisuuttaan." (mahdollinen nestehukka, tai normaalia, kun ruumiista haihtuu nestettä). Myrkytyskuolemassa taas omansa jne. Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka.


 • Huonomaineinen henkilö Bannattu

  Tämä viesti poistettiin!


 • @Ville24 sanoi:

  Ajan kuluessa ruumiin tutkiminen vaikeutuisi. Lopulta ruumista olisi jäljellä enään luut (kenites nykyinen luuranko), ja tutkiminen olisi tällöin mahdotonta.

  Myöskään ruumiita ei voisi vain rikkoa yhtä helposti kuin nyt voi.

   Tähän lisäyksenä, että ruumista ei voisi tuhota ennen kuin se olisi luuranko, mutta sen mädäntymistä voisi nopeuttaa joillakin aineilla. Ja kun ruumiista olisi jäljellä enää luut, eli siitä ei voisi oikeastaan saada mitään tietoja, (paitsi jos luut ovat murtuneet/katkenneet esim. sotavasaran takia,) sen voisi tuhota


Kirjaudu sisään voidaksesi vastata
 

Looks like your connection to Maailmanlopun keskustelupalsta was lost, please wait while we try to reconnect.