Ovista/niiden vierestä ilma ei vaihdu.Looks like your connection to Maailmanlopun keskustelupalsta was lost, please wait while we try to reconnect.